Forum for tro og samtid
logo

Menighetsutvikling og kirkeplanting

– handler vi før vi tenker?

 

AVLYST!!!

Vi beklager å meddele at seminaret, som skulle vært 27. januar, er avlyst.

 

 

 

Nye menigheter plantes både i kirker og organisasjoner. Bevisstheten om nødvendigheten av dette er økende. Og det startes ulike typer menigheter og forsamlinger. Men hvordan er tenkningen bak disse ulike initiativ? Hva skjer når en forening/organisasjon blir kirke? Hva med tilhørighet utover egen menighet/organisasjon? Hva betyr felles lære og profil i mangfoldet av planter? Hva med tilsyn?

 

Spørsmålene er mange, og de er aktuelle og brennbare. Vi ønsker å lytte til Skriften og til hvordan den kristne kirke har tenkt om disse spørsmål - for å finne en god vei videre.

 

Alle som er opptatt av disse viktige problemstillingene, er velkommen!

 

Program

 

09.30-10.00:Registrering og kaffe

 

10.00-10.05 Velkomst/åpning v/Kristian Sveinall Øgaard

 

10.05- 12.15 Temakrets I

Hva skjer når forening og organisasjon blir kirke? Refleksjon bak praksis.

Innledninger v/Harald Hegstad og Rolf Kjøde. Respondenter: Robert Lilleaasen og Ruth Skree. Leder av temakretsen: Knut Kirkholm.

 

12.15-13.15 Lunsj

 

13.15-14.30 Temakrets II

Skal vi alltid plante nytt? Menighetsplanting – utfordringer og muligheter. Innledning v/Øivind Augland. Respondenter: Maria Bjørdal og Kristian Landro. Leder av temakretsen: Marianne Thormodsæter.

 

14.45-15.00 Pause med kaffe/te

 

15.00-15.55 Oppsummerende panelsamtale, med tema:

Misjonale kirker - er vi på lag med fremtiden? Panel bestående av: Knut Tveitereid, Kristian Landro, Ruth Skree og Øivind Augland. Leder av panelsamtalen: Morten Dahle Stærk.

 

15.55-16.00 Avslutning v/Boe Johannes Hermansen

 

 

Arrangør

 

Evangelisk luthersk nettverk:

Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Indremisjonsforbundet - i samarbeid med For Bibel og Bekjennelse og Den Norske Israelsmisjon

 

Seminarkomiteens medlemmer

 

Marianne Thormodsæter, Knut Kåre Kirkholm, Kristian Sveinall Øgaard, Rolf Kjøde og Boe Johannes Hermansen.

 

Seminarpris inkl. lunsj

 

kr. 300, studenter kr. 100

 

Påmelding

 

er registrert ved betaling av seminarpris til kto nummer: 3000.19.87786 Forum for tro og samtid.

med adresse: Hovlandgata 2, 1640 Råde - før 20. januar.

 

Nærmere opplysninger

 

hjemmesiden til Evangelisk luthersk nettverk: www.eln.nu, eller facebook-siden: https://www.facebook.com/forumtroogsamtid?fref=ts

 

 

Arrangørenes hjemmesider

 

 

Reisebeskrivelse til Fjellhaug Utdanningssenter, Sinsenveien 15 med offentlig kommunikasjon

 

Sju min. spasertur fra stoppestedet Rosenhoff:

Flybussekspressen fra Gardermoen til Rosenhoff er merket F1 Majorstua.

Trikk 17 og buss 31 fra Jernbanetorget til Rosenhoff.

 

Ti min. spasertur fra Carl Berners plass:

T-bane nr. 5 og 6 til Carl Berners plass.

Buss nr. 57 Løren ring fra Carl Berners plass til Fjellhaug på dagtid fra kl. 0700-1800.