2012
logo

"Om verden full av djevler var" - åndskrefter og åndskamp i vår tid

 

Sted: Fjellhaug Utdanningssenter, Oslo

 

Lydfiler

 

 

PDF-filer

 

 

KPKs referat fra seminaret

 

Satte søkelys på åndskrefter og åndskamp

 

- Vi har sekularisert virkeligheten og glemt den usynlige verden, mener pater Arnfinn Haram.

 

Av Ole Andreas Husøy, KPK

 

Han var en av foredragsholderne på et seminar i regi av Forum for tro og samtid i Oslo onsdag. Seminaret hadde tittelen «Om verden full av djevler var» – åndskrefter og åndskamp i vår tid. Haram påpekte at uttrykket «Himmel og jord» omfatter både det synlige og det usynlige. Han mener også kristne er blitt mindre bevisst på at det finnes en usynlig – en åndelig – verden.

 

- Vi kristne har selv vært med på å sekularisere verden, sa pateren i foredraget.

 

Han mener det er behov for å ta tilbake en helhetlig virkelighetsforståelse og at man ikke må miste av syne kampen mot onde åndsmakter.

 

– Vi er forpliktet til å snakke om ondskapens åndelige karakter, sa Haram.

 

22. juli

En del av seminaret var viet et nytt fokus på verdier etter 22. juli.

 

Dr. theol Knut Alfsvåg sa at det var noe overraskende at nordmenn søkte i hopetall til kirkene etterpå:

 

- Det skulle man kanskje ikke tro i et sekularisert samfunn som det norske. Kanskje er nordmenn flest mer kristne enn vi trodde?

 

Alfsvåg var opptatt av hvilket bilde av Gud kirken formidlet i tiden etterpå. Han mente kirken formidlet bildet av en trøstende, terapeutisk Gud.

 

- Mye kan sies om dette, og mye er positivt. Det dekket et behov der og da, sa Alfsvåg.

 

Men han mente samtidig at vektleggingen av «den terapeutiske omsorgsgud» ikke gir et helhetlig bilde av Guds karakter. Han mente at begreper som skyld og soning også bør være en viktig del av gudstroen, og stilte spørsmål ved om kirken hadde reflektert dette godt nok.

 

- Vi trenger trøst og omsorg, og det var godt kirken var der. Men først og fremst trenger vi tilgivelse. Framfor Gud er det bare hans nåde og tilgivelse som teller, sa han.

 

Alfsvåg kommenterte også innlegg som har kommet i media om at 22. juli var Guds straff.

 

- Ut fra en bibelsk forståelse kan vi ikke forholde oss til ulykker på denne måten. Vi må definitivt ikke gjøre Gud ansvarlig når noe slikt skjer, sa han.

 

Mindre åpenhet

Byråd i Oslo, Aud Kvalbein, sa at mye positivt skjedde etter 22. juli, med styrket samhold i en tung periode. Hun var imidlertid mer i tvil om det som skjedde den gang vil få varige positive virkninger. Hun trodde ikke vi får mer åpenhet etter 22. juli, tvert om vil Oslo bære preg av noe mer adgangskontroll til områder og bygninger enn før. Hun var også engstelig for det hun oppfatter som sterkere press til politisk korrekthet, og heksejakt på personer som har andre meninger enn flertallet.

 

- Vi må fortsatt arbeide for å svekke ondskapens makt, både i våre egne liv og i samfunnslivet. Da har vi god bruk for de verdier som ligger i kristen tro og kristent menneskesyn, sa Aud Kvalbein.

 

Forum for tro og samtid arrangeres av Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Den Norske Israelsmisjon, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og For Bibel og bekjennelse. KPK