Program
logo

Programmet

 

10.00-10.10 Velkomst/åpning

10.10-10.40 Reidar Hvalvik: "Jeg forsaker djevelen...". Forsakelse og nytt liv - noen glimt fra den eldste kirke.

11.00-11.20 Knut Alfsvåg: Etter 22. juli - nytt fokus på verdier, men hvilke? Teologens refleksjoner.

11.20-11.40 Aud Kvalbein: Etter 22. juli - nytt fokus på verdier, men hvilke? Politikerens refleksjoner.

11.50-12.40 Lunsj

12.40-13.10 Arnfinn Haram: Åndskamp og forsakelse i dag

13.30-13.50 Nasser Fard: Det koster! - om bekjennelsens pris

13.55-14.15 Kaffepause

14.15-14.45 Barbro Raen Thomassen: "Som liljene på marken. Om å leve enklere."

15.00-15.55 Panelsamtale med tema: "På død og liv". Deltagere: Knut Alfsvåg, Morten Dahle Stærk, Nasser Fard, Svein Granerud (leder),

Reidar Hvalvik, Janne Mjølhus og Anne Lise Søvde.

15.55-16.00 Oppsummering og avslutning