KPKs referat
logo

Etterlyser barneperspektivet i samlivsdebatten

 

-Voksenperspektivet har dominert debatten om ekteskapslovgivningen, ikke hensynet til barna, mener Øivind Benestad.

 

Av Ole Andreas Husøy, KPK

 

Benestad er en av de mest markante kritikerne mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven som ble innført i 2009. Nå mobiliserer Kirkemøte-delegaten fra Agder for å få Kirkemøtet i april til å si nei til en kjønnsnøytral ekteskapsliturgi i Den norske kirke. Sist fredag var han en av foredragsholderne da Forum for tro og samtid, som flere kristne organisasjoner står bak, arrangerte sitt årlige seminar, denne gang på Fjellhaug skoler i Oslo. Temaet i år var «Samlivsmangfold og samlivsanarki – ideal eller trussel?»

 

-Overkjører barns rettigheter

 

Et hovedpoeng i Benestads foredrag var at barneperspektivet må være grunnleggende i lovgivningen. Han mener at voksnes krav og ønsker i dag overkjører barns rettigheter. Han mener også at den samlivsutredningen bispemøtet har fått gjennomført, hopper for lett over barneperspektivet.

 

Benestad mener barn har en gudgitt rett til å kjenne sine foreldre, at barn er en gave, og ikke en handelsvare, og at voksne ikke har noen rett til å skape planlagte farløse eller morløse barn.

 

-Det er en kulturell katastrofe når sæd og egg, donorer og surrogatmødre på barnemarkedet blir sidestilt med mor og far, sa Benestad.

 

Uvisst Kirkemøte

 

Når det gjelder årets Kirkemøte sier Benestad at utfallet av avstemningen om vigselsliturgi er uviss. Benestad jobber for å få et flertall til å si nei til at kirken skal vedta en liturgi for vigsel av samkjønnede par. Han tror fortsatt det skal være mulig å få Kirkemøtets flertall til å lande på et nei.

 

-Jeg tror cirka 50 delegater er mot å vedta en slik liturgi, mens omtrent samme antall er for. Så er det trolig et sted mellom 10 og 20 delegater som fortsatt er i tvil, sier han.

 

Dersom årets Kirkemøte skulle si nei til en kjønnsnøytral vigselsliturgi, tror Benestad det blåses til omkamp høsten 2015 når det skal velges nye medlemmer til landets bispedømmeråd. Han tror det da blir en mobilisering fra begge leire for å få «sine» folk valgt.

 

-Naivt

 

Benestad mener det er gjennomgående i hele Bibelen at ekteskapet er et samliv mellom en mann og en kvinne. Han synes den raske endringen som har skjedd i Den norske kirke er sterkt å beklage, og mener det er tragisk at et flertall av biskopene nå egentlig går inn for en kjønnsnøytral vigselsliturgi, selv om de av hensyn til enheten i kirken foreløpig vil nøye seg med forbønnshandling for samkjønnede par.

 

Til de innen kirken som mener at man kan si ja til en kjønnsnøytral ekteskapslov og vigselsliturgi, uten dermed å gå inn for at samkjønnede par skal få adoptere barn, sier Benestad at det er et naivt standpunkt. Han tror på sikt det blir umulig å si nei til at slike par skal kunne skaffe seg barn, dersom deres samliv har status som ekteskap.

 

-Kunnskap grunnleggende

 

Blant de andre foredragsholderne på seminaret var Jan Harsem, selvstendig informasjonsrådgiver med oppgaver innen ruspolitikk, samfunnssikkerhet og familiepolitikk. Harsem er blant annet menighetsrådsmedlem i Den norske kirke. Hans tema var hvordan man kan nå fram i den etiske samlivsdebatten – i kirke og samfunn.

 

Han konstaterte at mange kristne vegrer seg for å delta i debatten, og at også kristne ledere preges av de kulturelle trender som ser på klassiske kristne standpunkt som umoderne verdikonservative holdninger.

 

-Hvis resultatet blir taushet, at man ikke går inn i debatten og hevder sine standpunkt, får man etter hvert behov for en teologi som forsvarer tausheten, hevdet Harsem.

Han framholdt kunnskap som grunnleggende hvis man skal delta i debatten

 

-Budskapet må forankres i kunnskap. Det kan kreve tung research, sa Harsem som gikk inn for å samle kreftene til de som står for motkulturen i disse spørsmålene gjennom å bygge opp en ny organisasjon.

 

-Blir utdefinert

 

Tarjei Gilje, som er en av redaktørene i avisa Dagen, snakket om samme tema som Harsem. Han konstaterte at det tradisjonelle syn på ekteskap og samliv i stor grad blir definert ut.

 

-Å forsvare det tradisjonelle ekteskapet blir sett på som noe som ligner på det å forsvare slaveri og kvinneundertrykking. Selv om argumentene er godt underbygd, så forstyrres det av sterke «støysendere», sa han.

 

Han mente ellers at kristne burde være flinkere til å få fram det de er for, i stedet for å fokusere på det man er imot.